(1)
Santa Inês, L.; de Paula, J.; Silva, G. Para Entender a Democracia. Compolítica 2020, 10, 233-250.